Dertli insan olan dergi okur...
28.12.2018 18:34:00


Yazmanın iyileştirici ve onarıcı yanını keşfeden herkesin aklına ilk gelen eylemlerden biridir dergi çıkartmak... Bir şeyleri yola sokmanın, kötü giden gidişata bir dur demenin yolunu çoğu zaman dergi neşretmekte bulmuşuzdur...

İşlevine göre dergiler bizi tüketiminin kölesi  yapıp yoldan çıkarabilir...

Derin manalar kaygılar ve bir dert taşıyan dergilerse maneviyatımızı güçlendirerek bizi doğru olmaya teşvik ve ikna ederek tükenmekten tüketmekten de alıkoyabilir...

Türkiye'de dergiciliğin tarihselliği niteliği zorlukları beklentileri yanısıra mutfakta yaşanılan üretme süreci nasıldır nicedir?

AKODER ailesinden İletişimci yazar  Betül Şatır 29 Aralık saat 15.30'da Ankara Hacı Bayram'da bulunan  Turgev Gençlik Merkezinde "derdi olanın dergi okuduğuna"   dair bir konuşma gerçekleştirecek... 

Söyleşi hanımlara ve bayan öğrencilere yönelik....