Eşe karşı özensizlik
11.1.2018 14:39:00

Medaim YANIK

myanik@stargazete.com

Eşe karşı özensizlik

25 Aralık 2017 Pazartesi

 

Erkeklerin veya kadınların eşlerine karşı özenli veya özensiz olması evliliği etkileyen önemli meselelerden biri. Özensizliğin değişik ifade şekilleri var. Eşe karşı sözlerimizi söyleme biçiminde, duygularına eşlik edip etmemede, giyim kuşamda, ihtiyaçlarını dikkate alıp almamada, ailesine davranış şeklimizde özenli veya özensiz olabiliriz.

 

Sözlerimizle özenli/özensiz olmak

Eşe karşı özenli olup olmamanın önemli göstergelerinden biri eşe karşı sözlerimiz. Eleştiri, suçlama, aşağılama, alay etme, küfür etme özensizliğin zirveleri. Eşe derdini anlatmak başka bir şey suçlamak ayrı bir şey. Eşe derdimizi anlatırken onu değil sorunu ortaya koymak, suçlamadan konuşmak, saygıyı elden bırakmamak, güzel sözler söylemek ise özenin göstergeleri.

 

Eşe duygulara eşlik etme konusunda özenli/özensiz olmak

Eşe özenli olup olmamanın ifadelerinden biri de onun duygularına karşılık verip vermemek. Eşin yaşadığı acıya, üzüntüye, sevincine eşlik etmemek bir özensizlik belirtisi. Eş olmak büyük oranda duygulara uygun eşlikler etmek demek. Eşiniz üzülüyor ve siz onun üzüntüsünü umursamaz halde iseniz, ona özeni kaybetmişsiniz demektir.

 

Eşin ihtiyaçlarına karşı özenli/özensiz olmak

Eşe özenli olup olmamanın bir göstergesi de onun ihtiyaçlarına duyarlı olup olmamaktır.

Normalde eşin eğitim, seyahat, aktivite gibi istekleri olabilir. Normalde eşin bu ihtiyaçlarını algılamak, ona imkanlar ölçüsünde cevap vermek gerekir. Bu konuda hayalleri olan, size bunu iletmeye çalışan bir eşe karşı kör ve sağır gibi davranmak, eşe özensizlik göstergesidir.

 

Eşe giyim kuşam konusunda özenli/özensiz olmak

Özenli olmamanın ifadelerinden biri, eş karşısında pejmürde dolaşmak. Normalde başkalarının yanında giymeyeceği kıyafet ve saç başla eş karşısında olmak. Eşe hoş görünmeyi dert etmemek. Eşin kendisinin bu halini nasıl algıladığını dikkate almaksızın giyinmek. Bu hal örtülü olarak seni iplemiyorum demek. Buradaki ölçü eşin giyim kuşam ve kendine bakım konusunda beklentisini dikkate almak. Beklenti dikkate alınıp karşılama gayreti içinde oldukça giyim kuşam ve bakımın değişik şekilleri olabilir. Önemli olan eşin beklentisini, dikkate almak.

 

Eşin ailesine karşı özenli/özensiz olmak

Eşe özenli olup olmadığının göstergelerinden biri de eşin ailesine nasıl davrandığımız ile ilgili. Eşin canından olanlarla sorun yaşamak ayrı bir şey, onlara özensiz ve kötü davranmak ayrı bir şey. Eşin ailesi ile yaşanan sorunları, eşin canını acıtacak hale getirmek, onu utandıracak hale getirmek bir özensizlik göstergesi.

 

Özensizliğin ilişkilere sessiz ve derin darbesi

Elde olanın kıymetini bilmemek, alışkanlıkların getirdiği sıradanlık, gündelik hayatın stresi, eşin her şartta sizle olduğu ve başka şansı olmadığı gibi düşünce ve algılar, ilişkinizde pozitif duygu ve yaşantıların olmaması, eşin yaptığı hatalara kırgınlık özensizliğin kaynakları olabilir. Özensizliğin bir ilişkiye sessiz ama derinden darbe vurabileceğini unutmamak lazım. Uzun süre özensizlik sonrası kırgın ve soğumuş kalpleri toparlamak dünyanın en zor işlerinden biri.