Öğrenilebilecek psikoloji teknikleri- 3
3.12.2017 21:47:00

Medaim YANIK

myanik@stargazete.com

Öğrenilebilecek psikoloji teknikleri- 3

18 Kasım 2017 Cumartesi

 

Bir önceki yazımda herkese öğretilebilecek psikolojik teknik/uygulamalardan bir kısmını yazmıştım. Bunlar; anlam arayışı içinde olma ve inanmanın gücü, bilişsel hataları tanıyıp düzeltmek, duyguları tanıma ve duygulara karşılık vermeyi öğrenme, karakter ve erdemlerin güçlü ve zayıf yanlarını tanıyıp geliştirme, yeteneklerin analizi ve geliştirilmesi, sosyal bağlantılarımızın halinin analizi ve geliştirilmesi, akış yaşantısı sağlayacak meşguliyet oluşturma, uyku uyanıklık döngüsünü doğaya uygun yaşama, nefes alma ve gevşeme egzersizleri, bağımlılıkları tanıma ve korunma, egzersizin bedensel ve zihinsel etkisi şeklindeydi. Önceki iki yazımda tanımladığım 11 psikolojik teknik ve yaklaşıma bugün dört tane daha ekleyip toplamda 15'e tamamlayacağım.

Öfkeyi tanımak ve öfke patlamasını kontrol etmek: Öfke normalde koruyucu özellikleri olan doğal bir duygu. Öfke gerekli bir durumda, uygun bir dozajda ve doğru bir zamanda kullanıldığında işe yarar. Ama yakınlarımıza, sevdiğimiz kişilere aşırı miktarda oluştuğunda veya patlama şeklinde ifade edildiğinde zarar verici hatta yıkıcı hale gelir. Özellikle mizaç özelliği olarak ani parlamaya, öfke nöbetine yatkın olanlar, bu eğilimleri ilişkileri için sorun haline gelir. Özellikle bu kişiler için öfkeyi kontrol etmeyi öğrenmek hayatı bir beceridir. Sonuç olarak, insanımıza öfkeyi tanımayı ve uygun şekilde kullanmayı öğretmek insani gelişmişliğimize katkı sağlayabilir.

***

İletişim tekniklerini öğrenmek: Psikoloji bir yüzyıldır insan ilişkileri ve kişiler arası iletişim üzerine birikim oluşturuyor. Bu birikimin temeli karşımızdakini incitmeden ve savunmaya itmeden derdimizi anlatmak ile karşımızdakinin "derdi ne?",  "bana ne demeye çalışıyor?" şeklindeki etkin dinlemedir. Böylece iki kişi konuşabilir ve birbirini anlayabilir hale gelir. Bu doğru dert anlatma ve doğru dinleme becerileri kolayca öğrenilebilir ve pratikler yapılarak alışkanlık haline getirilebilir. İnsanlarımızın geneline bu iletişim becerilerini öğretmek, insanlar arası ilişkilerin niteliğini arttırabilir.

Bilinçli farkındalık (Mindfullness) eğitimi almak: Bilinçli farkındalık geleneksel bilgiden gelen bir teknik. Bu tekniğin temeli zihnimizi geçmişe takıntılı şekilde takılı kalmaktan ve geleceği endişeli olarak beklemekten alıkoyarak, ana odaklanmak. Bu sayede zihin endişeli düşüncelerinden arınmış, yaşadığı anda olup bitenin farkına varmış ve olanı kabul eder hale gelmiş olur. Bilinçli farkındalığı kullanmayı öğrenmek kişiyi anksiyeteden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel kanıt var. Bu tekniği geniş kitlelere öğretmek, insanlarımızın endişelerini daha iyi yönetmesini sağlayabilir.

***

Kendisine uygun eş profilini bilmek ve eş ilişkisini sürdürebilmek: İnsan mutluluğunu belirleyen en temel unsurlardan biri de eş ilişkisi. Kişinin kendisiyle uyumlu olacak eş profili bilgisine sahip olması ve eş ilişkisini sürdürecek beceriler kazanması evliliğinin seyrini olumlu etkileyebilir. Geniş halk kitlelerine evlilik öncesi ve sonrası ile ilgili güvenilir bilgilerin beceri şekilde öğretilmesi, evliliklerin seyrini olumlu etkileyip boşanmaları azaltıcı bir etki gösterebilir.

Psikolojik okur yazar olmak: 15 tane psikiyatri/psikoloji alanından kaynaklanan teknik / müdahale / yaklaşım tanımlamış oldum. Bu 15 yaklaşımın içeriğine hâkim olmak, terli yerinde uygulamak kişiyi psikolojik açıdan güçlendirir. Adeta bunları beceri ve alışkanlık haline getirmek, bir insanı amatör ligden alıp profesyonel lige taşıyabilir. Kişi aynı zamanda psikolojik okur yazar da olmuş olur.

star