Seyirci Gözüyle....Ne deistler dokunuyor bana, ne de ateistler...
22.4.2018 22:27:00

 

Hatice Gökce

 İstanbul · 

Ne deistler dokunuyor bana, ne de ateistler... 
Şu dünyada Allah'a imanını teşhir ederken, Allah'a saman altından muhalefet eden kadar..
Kapı arkasında işçisinin hakkına girip,
Kapı önünde hayrını sergileyen kadar...
Devlete maliyetin 40 katına iş görüp,
Kırkta bir zekatını kırk kez hesaplayan kadar...
Metresini ikinci, üçüncü eş gösterip,
Kadınların örtüsünden prim yapan kadar...
Yetimin bitmemiş tüyünü pelesenk edip,
Torpille yetimin işini çocuğuna veren kadar...
Faizi tesbihli diline lânetle dolayıp,
İhalelerle atı, avradı, evi katlayan kadar...
Hurma dallarına vurdurmayanın ümmeti olup,
Çevreciliği yeşil sosyalistlere bırakan kadar...
Kadın çiçektir, böcektir dörtlükleri dizip, 
Besmeleyle kadın döven hödük kadar...
Müslüman kadın olmanın çilesini çekmeyip,
Onların sırtından mevki devşiren kadın kadar...
Hiç ölmeyecekmiş gibi pervasızlaşıp,
Mahkeme-i Kübra'dan dem vuran kadar...
Dervişane tevazuyu hal dili eyleyip,
Kibrinin egosuna garibanı kurban eden kadar...
El âleme Allah pazarlayıp,
Kuytuda şeytanla iş tutan kadar....
Demem o ki ne deistler gördüm kul hakkı korkusu çoktu,
Ne teistler gördüm ne Allah korkusundan ne de kulluktan eser yoktu...

Hatice Gökce

(deist: Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, evreni bir Tanrı'nın yarattığına inanmakla beraber yaratıcının evrene hiçbir müdahalesi olmadığını ve olmayacağını savunan, vahyi reddeden.
ateist: Tanrı inancını reddeden.
teist: Tanrı'nın varlığını doğrulayıp insanlara din gönderdiğine ve bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna inanan.)
(deistlerin çoğunlukla teistlerin inandıkları Allah ve O'nun gönderdiği dini yok sayarak, Allahın vaadettiği selãmet yerine oluşturdukları adaletsiz kaotik ve bedbaht dünyaya muhalefet etmek isteyen aklı karışıklar olduğunu düşünüyorum. Deizmden şikayet edenler kendilerine çekidüzen verirlerse deistlerin karışan aklı zaten iman eder.)